dom a bývanie

header abc interier
Aktuálne O nás Archív Anketa Predplatné Inzercia Kariéra Kontakt
TÉMY: PARTNERI:
perpes bdesign najomne
Kvalitná impregnácia predĺži životnosť strechy

Preventívne opatrenia pre ochranu drevených nosných konštrukcií sú dva typy - konštrukčné a chemické. Princípom konštrukčnej ochrany dreva je eliminácia priameho účinku vlhkosti. Vlhkosť v drevených krovoch nemá presahovať 20 %, čo je možné dosiahnuť správnou konštrukciou krovov s dostatočným odvetrávaním.

Ak je konštrukčné drevo chránené, je tu škála prípravkov BOCHEMIT pre preventívnu chemickú ochranu dreva proti škodcom. Investícia do impregnácie sa rozhodne oplatí - pri správnom použití zaručujú prípravky BOCHEMIT profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva a predchádza sa tak možným komplikáciám a nákladom spojených s následnou sanáciou napadnutého dreva, ktoré môžu aj mnohonásobne prevýšiť náklady na prevenciu.

Prečo impregnovať?

* Nebezpečie napadnutia dreva hmyzom môže nastať dokonca už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Pritom sa často stáva, že drevo na stavbu prichádza s omnoho vyššou vlhkosťou, než je žiadúcich 20 %.

* Nikdy sa nedá úplne zabrániť náhlemu havarijnému stavu v drevenej konštrukcii vplyvom poveternostných podmienok a tým zvýšenej vlhkosti danej konštrukcie.

* Riziko zvýšenej vlhkosti a tým aj napadnutie, tiež predstavujú prípadné chyby v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo kondenzácií par pri kolísaní teplôt, a taktiež vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda obtiažne odteká.

* Odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti drevokazným hubám nie je veľká, iba dub je klasifikovaný ako trvanlivý, ostatné dreviny sú stredne či slabo trvanlivé.

Ako impregnovat?

Najjednoduchšie je kúpiť už kvalitne impregnované rezivo na píle. Tam je profesionálne impregnované máčaním vo vaniach na to určených alebo vákuo-tlakom. Na kvalitu impregnácie dohliada výrobca - na píle preto hľadajte certifikát o kvalite impregnácie dreva fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami značky BOCHEMIT podľa predpísaných technologických postupov a protokolov o skúške. Najlepšie širokospektrálne produkty, ktoré chránia drevo proti drevokazným hubám, hmyzu a plesniam, sú BOCHEMIT QB Profi a BOCHEMIT Opti F.
Impregnovať drevo si môžete aj svojpomocne. Poslúži vás znovu BOCHEMIT Opti F alebo BOCHEMIT QB Hobby. Prípravky je možné aplikovať náterom podľa odporúčania na etiketách.
V oboch prípadoch je nutné na stavbe pamätať na následné ošetrenie priečnych rezov, zárezov, plátovania a iných druhov spojov prevedených až po impregnácii, pretože práve tieto miesta sú škodcami ohrozené najviac, kde prakticky vždy deštrukčný proces začína.

Je impregnácia drahá?

Predstavme si modelovú situáciu, keď staviame dom o pôdoryse 15 x 10 m v hodnote 115 tis. eur. Len na strechu použijeme 8 m3 strešného reziva. Cena profesionálne impregnovaného strešného reziva, ktoré kúpime na píle, je zhruba 192 eur. A to za pokojný spánok rozhodne stojí! Navyše životnosť aplikovanej ochrany prípravkami BOCHEMIT je pre drevo použité v interiéri (teda i pod strechou) časovo neobmedzená.
Viac o prípravkoch Bochemit na www.bochemit.eu.

Reko z materiálov Bochemie

Foto: Bochemie

 


FOTOGALÉRIA K TOMUTO ČLÁNKU:

ZOBRAZIŤ VŠETKY ONLINE ČLÁNKY | OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ
BaumitBaumitBaumitBochemit
© 2020 | všetky práva vyhradené | dnes je 05. Júla 2020 | dom&bývanie.eu | code by Ivan Mišák | mapa stránok